OMTALER 

«Joachim har en behagelig fremtoning og er en person som jeg raskt følte meg trygg hos. Han er god på å lytte og er i tillegg veldig tillitsskapende. Han er inspirerende og fikk meg til å reflektere over ting jeg ikke hadde tenkt på tidligere. Jeg fikk hjelp til å sette meg personlige mål , og en plan for hvordan jeg skulle nå dem. Om andre ønsker å få hjelp av en Coach kan jeg varmt anbefale Joachim». -J.E.L, kunde

«Joachim har vært min kollega gjennom flere år, og jeg har både fått oppleve og kunnet observere hans vesen og bidrag i de arbeidsoppgaver som skal løses. Joachim stiller alltid forberedt til møter, har satt seg inn i saker som skal diskuteres, og gjort seg opp en mening om hvordan han kan bidra for å bringe saken videre, samt at han er bevisst på å komme inn i møtet med et mentalt overskudd. Joachim har en vidunderlig blanding av ambisiøs demokratisk seriøsitet og humoristisk sans. Han har en svært troverdig respekt for andre menneskers integritet, og møter mennesker med åpenhet, lekenhet og styrkende omtanke. 

Joachim har egenskaper og kompetanse som gjør at jeg er overbevist om at han vil bli en svært anerkjent og ettertraktet coach, og gi et viktig bidrag for en fredeligere verden!» T.B., tidligere kollega

«Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Joachim Majambere siden august 2015. Vi har bl.a. samarbeidet i Partnerskap mot mobbing i regi av Utdanningsdirektoratet. I tillegg har vi samarbeidet om forskjellige store og små prosjekter hvor våre organisasjoner har hatt sammenfallende interesser, og da spesielt med tanke på hjem-skolesamarbeid. Om Joachim kan jeg si følgende: - Han har meget gode samarbeidsevner, han søker løsninger og er konstruktiv i alle debatter. - Han er en aktiv bidragsyter, og jeg opplever at han leverer gode resultatet i tide. Han er svært engasjert i sitt arbeid, spesielt når det gjelder hjem-skolesamarbeid og barn og unges oppvekstmiljø. Som person er han svært behagelig å samarbeide med, og han inngir tillit både faglig og personlig» - T.O., Skolelederforbundet

«Du representerte FUG med et faginnlegg på et seminar i regi av Kompetanse Norge (tidligere Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og Stortinget i fjor høst. Seminaret var for lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Innlegget ditt fra i fjor traff målgruppa på en glimrende måte ved at det skapte stort engasjement. Deltakerevalueringene viser også dette. Vi vil sette stor pris på om du har anledning til å bidra med et innlegg også på vårt neste kurs» - S.W.- Kompetanse Norge

«Gjennom mitt verv som leder av Kommunalt foreldreutvalget i Oslo, har jeg hatt og fremdeles har, gleden av å kunne samarbeide med deg Joachim. Du besitter uten tvil en solid kunnskap om skole-hjem som du, med stor entusiasme og raushet, gir råd og støtte fra. Alle våre henvendelser er tatt imot og besvart på din ytterst respektfulle og kvalitativt suverene måte. For vår alles del skulle jeg gjerne opplevd at etaten (Utdanningsetaten) nå så sitt snitt i å kapre deg og la deg lose de videre på hjem-skole samarbeidsveien» - V.B, Oslo KFU

«Jeg skriver mer enn gjerne noen ord om Joachim Majambere som var lærer for min yngste datter ved H. ungdomsskole i tiden 2005-2007. I disse årene fikk jeg anledning til å møte Joachim i en tung tid for min datter. Han ble til god støtte. Joachim var en engasjert lærer som tok oppgavene sin på alvor. Han var genuint opptatt av at skolen skulle fremstå som et sted hvor man skulle få kunnskap og ferdighet samt at skolen skal fremstå som en del av et rettferdig og rettskraftig samfunn». - L.V. forelder

«Jeg har hatt gleden av å arbeide med Joachim gjennom flere år. Det er en ressurs for oss på institusjonen å ha en stabil kar på jobb. Hans rolige fremferd og humoristiske sans har ofte forhindret eller løst vanskelige situasjoner med ungdom i krise boende hos oss. Han deler gjerne av sin kunnskap både til oss ansatte og beboere» - J.J., BUFETAT