Om meg

Joachim Majambere

NLP Practitioner og Relasjonsveileder

Verdier 

Jeg heter Joachim Majambere, er gift og far til voksne barn. Jeg er heldig som bor i og har tilgang på rolige og idylliske naturområder, hvilket bidrar positivt i min daglige og kontinuerlige utvikling av egen tilstand. 

Som person er jeg rolig, takknemlig og var på andre menneskers behov for forståelse, anerkjennelse og vekst. 

Jeg har en grunnleggende tro på at vi mennesker ønsker å leve i harmoni med oss selv og andre, og at vi alle har muligheter til å bli en bedre versjon av oss selv. Jeg er også overbevist om at positive endringer hos oss selv er den eneste veien mot en fredeligere verden. 

Som kvalifisert NLP-Practitioner, forankrer jeg min praksis i coachingens fire grunnprinsipper:

«Mennesker kan utvikle seg»

Alle mennesker har ressurser som de trenger for å nå et bestemt mål. Coachingen vil hjelpe fokuspersonen til å bli bevist og forløse egne ressurser for å ta fatt og komme i en ønsket tilværelse.

«På seg selv kjenner man ingen andre»

Måten vi tolker livets hendelser på, er avhengig av våre egne overbevisninger, tro og erfaringer. Coaching hjelper fokuspersonen til å åpne seg for andres perspektiv, hvilket er en viktig forutsetning for ny innsikt og beriket livsopplevelse.

«Fokus på løsninger og muligheter»

Uansett hvor håpløs en situasjon kan se ut, er det alltid løsninger og muligheter i den. Coaching hjelper fokuspersonen til å bli mer åpen for ulike alternative veier til målet.

«Livet påvirkes av selvoppfyllende profeti»

Relasjonen til oss selv og til andre og livets hendelser er sterkt påvirket av hva vi forteller oss selv at vi klarer eller ikke klarer. Coaching hjelper fokuspersonen til å endre egen innstilling og visualisere en ønsket situasjon. 

Jeg kan hjelpe deg med å opprette en sunn tilstand, styrke egen selvforståelse, selvtillit og selvhevdelse, slik at du kan tørre å sette mål og handle, både som enkeltindivid eller i samhandling med andre. 

Jeg møter deg med interesse og respekt for den du er og det du opplever her og nå. Jeg gleder meg til å treffe deg! 

Kompetanse

Erfaring: Skole, Barnevern, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Statsforvalteren, kommune og frivillighet. 

Utdanning: Pedagogikk, kommunikasjon, retorikk, møtefasilitering, mobbing, barnekonvensjonen, NLP, coaching og relasjonsledelse.

Språk: Norsk, engelsk, fransk, kirundi, kinyarwanda, spansk (dagligtale), swahili (dagligtale). 

Motto

«Hvis du vil endre verden, fokuser fullt og helt på å bli den beste versjonen av deg selv på alle nivåer. Velg å gi, selv i visshet om at den andre ikke kommer til å gjengjelde»


Ta kontakt med meg

47316961

joachim@nesteskritt.no