Neste skritt sine tjenester til privatpersoner dekker mange områder, heriblant tanker og følelser, motivasjon, selvtillit, mestring, oppfatninger, vaner, relasjoner og målsetting. Tjenestene er rettet mot enkeltpersoner, ungdommer, foreldre og par gjennom coaching-samtaler der kundens egne opplevelser, ressurser og muligheter undersøkes og settes i sentrum. Under kan du lese om de ulike temaene og hva coaching går ut på. 

Tanker og følelser: Våre tanker og følelser er et resultat av hvordan vi tolker hendelser og personer rundt oss. Dominerende tanker og følelser påvirker våre handlinger og hvordan vi oppfatter oss selv og blir oppfattet av andre. Ved å bli oss bevisst og justere våre egne tanker og følelser, vil påvirke vår atferd og dermed vår relasjon til livets hendelser og mennesker rundt oss.

Motivasjon: Motivasjon er drivkraften bak våre handlinger. Uten motivasjon opplever vi livet som tamt og kanskje meningsløst. Våre verdier bestemmer hva vi motiveres for og av, være seg studievalg, jobb, fritidsaktiviteter, partner eller venner. motivasjon som verdi deles gjerne i to kategorier: ytre motivasjon og indre motivasjon.

Indre motivasjon er at vi utfører en aktivitet fordi aktiviteten i seg selv gir oss glede. Indre motivasjon trigges av innholdet i arbeidsoppgaver og sentreres rundt tre psykologisk behov: behov for selvbestemmelse/autonomi, mestringsopplevelse og sosial tilhørighet.

Ytre motivasjon er at vi utfører en oppgave fordi noen andre bestemmer det eller fordi vi vil oppnå noe - noe annet enn gleden ved selve oppgaven.

Selvtillit: Selvtillit handler om å tro på egne evner, og hva du tror du kan klare. Din selvtillit er altså knyttet sammen med hvordan du vurderer din egen innsats og prestasjon. God, sunn selvtillit har en rekke fordeler: I tillegg til å være et godt forsvar mot negativt stress, gir det deg overskudd til å takle motgang og et generelt mer positivt livssyn.

Mestring: Mestring er evnen til å håndtere oppgaver og utfordringer som vi møter i livsløpet. Mangelen på mestringsopplevelse fører ofte til negative følelser, slik som angst, frustrasjon og sinne med lav motivasjon og med mental uhelse som ytterste konsekvens.

Oppfatninger: Våre oppfatninger handler om hva vi tror på og hvordan vi årsaksforklarer livets hendelser. Dine oppfatninger er med å påvirke din til enhver tid gjeldende tilstand, som igjen former dine holdninger og handlinger. Noen av våre oppfatninger er uhensiktsmessige, det vil si at de har en negativ effekt på vår fungering og dermed mentale helse.

Vaner: Vaner er handlinger som er et resultat av gjentakelser over tid. Hjernen vår utfører handlingene som vi bestiller når vi responderer på stimuli på bestemte måter. Noen vaner kan hemme eller bremse en ønsket utvikling og frata oss muligheten for utvikling og måloppnåelse. En god nyhet er at uhensiktsmessige vaner kan endres, men dette krever selvdisiplin og målrettet arbeid over tid.

Relasjoner: Vi er involverte i ulike relasjoner hele tiden, med familien, kjæresten, venner, naboer og kolleger. Sunne relasjoner er en forutsetning for god psykisk helse og fungering i private og profesjonelle sammenhenger. Vi bygger tillitsfulle relasjoner ved å opptre som autentisk, ærlige og empatiske og kommunisere konstruktivt i møte med våre omgivelser. Trygge relasjoner gjør det mulig for de innvidde å se på uenighet og konflikter som læringsmuligheter.

Målsetting: Målsetting innebærer utvikling av en handlingsplan designet for å motivere og veilede en person eller gruppe mot et mål. Mål er mer bevisste enn ønsker og øyeblikkelige intensjoner. Derfor betyr å sette mål at en person har forpliktet tanker, følelser og oppførsel for å nå målet. En riktig målsetting handler om å tilpasse mål etter egne optimale indre ressurser.

Du kan nå dine drømmer knyttet til helse, familie, kjærlighet, økonomi, karriere, selvrealisering, fritid og fysiske omgivelser. Ditt neste skritt kan være avgjørende. Ta kontakt for en coaching-samtale.


Jeg tar gjerne en uforpliktende samtale med deg for å bli litt kjent, og for å finne ut om det er en god match mellom dine behov og min kompetanse.

Fyll ut kontaktskjemaet eller send e-post, så vil du få anledning til å booke en tid for samtalen som passer deg.

KONTAKT

joachim@nesteskritt.no

47316961