Velkommen til Neste skritt!

Du har kommet til rett sted dersom du ønsker å få hjelp med å: 

sortere og få mer kontroll  egne tanker og følelser

- øke egen motivasjon, selvtillit og mestringsopplevelse

- endre dine egne uhensiktsmessige oppfatninger, perspektiv og vaner 

- bygge tillitsfulle relasjoner og håndtere konflikter bedre

- sette mål og jobbe for å nå dem