Velkommen til Neste skritt!

Menneske: «Du kan bli den beste utgaven av deg selv»: 

Som alle andre mennesker, streber du etter å ha et godt, trygt og meningsfullt liv som er i overensstemmelse med med din visjon, dine verdier og evner. Du leter etter positive følelser, relasjoner og opplevelser. Du kjemper for å opprettholde motivasjonen, troa på deg selv for å mestre forventninger fra omgivelsene og nå dine drømmer. På den reisen støter du på et mylder av utfordringer på personlig plan, i familien, på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Dette kan komme til uttrykk i ulike former: 

 • negativt selvbilde og lav selvtillit
 • negativt selvbilde og lav selvtillit
 • lav motivasjon og mestring
 • destruktive tankemønstre
 • stress og angst
 • prestasjonsangst
 • sosial angst
 • utbrenthet
 • overvekt
 • avhengigheter
 • sorg
 • traumer fra fortiden (mobbing, overgrep osv.)
 • ekskludering
 • sykdom
 • vanskelig veivalg
 • arbeidsledighet
 • konflikter
 • dårlig arbeidsmiljø
 • anstrengt økonomi

Kjæreste: «Du kan få det bedre i parforholdet»: 

Du husker forelskelsen som fylte din kropp og sjel da du møtte din halvdel. Du ser tilbake på tidslinja og lurer på hva som har frarøvet dere samhørigheten og lidenskapen i forholdet. Dere føler dere fremmede for hverandre, sliter med å håndtere egne og hverandres sår, behov og kommunikasjonsformer. Deres nåværende forhold er preget av: 

 • destruktiv kommunikasjon
 • gjentagende krangler
 • konflikter om smått og stort
 • hersketeknikker og latterliggjøring
 • dype sår fra fortiden
 • redsel for å uttrykke egne behov og grenser
 • manglende nærhet
 • kaos i hverdagen
 • kontrollbehov fra partneren
 • voldelig adferd
 • mistenksomhet og sjalusi
 • gjentagende skuffelser


Forelder: «Du kan bli en enda bedre støttespiller for ditt barn»: 

Du er barnets første og viktigste støttespiller. Det som skjer hjemme har stor betydning for barnets fungering i barnehagen, skolen og senere i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Du prøver så godt du kan å oppfylle din rolle og vise ubetinget kjærlighet for ditt barn med de ressursene du har til rådighet. Du opplever likevel at det ikke alltid er så lett å komme i posisjon til å være den beste versjonen av deg selv i  møte med ditt barn og dets behov.  Du opplever: 

 • dårlig selvfølelse og lav selvtillit hos ditt barn
 • utfordrende følelsesuttrykk fra ditt barn
 • negative kommunikasjon med ditt barn
 • vanskeligheter med å sette gode og rimelige grenser
 • negative kommunikasjon med barnehagen/skolen
 • dårlig samarbeid med den andre forelderen om barnet
 • dårlig skolemiljø for ditt barn
 • manglende fellesskap for ditt barn
 • sosial selvisolering hos ditt barn
 • lav motivasjon og mestringsopplevelse hos ditt barn
 • bekymringsfullt skolefravær
 • uvaner hos ditt barn
 • avhengigheter hos ditt barn
 • dårlige miljøer og valg for ditt barn
 • dårlig samarbeid med hjelpeinstanser om ditt barn

Ungdom: «Du kan få en tryggere oppvekst»

Ungdomstiden og overgangen fra ung til voksen er viktig. Du jobber med å skaffe deg en trygg tilværelse, danne oppbyggende relasjoner og skape deg selv en lys fremtid. Du opplever likevel mange hindringer på veien som kommer til uttrykk i ulike former: 

 • dårlig selvfølelse og lav selvtillit
 • lav motivasjon og mestringsopplevelse
 • negative tankemønstre
 • overveldende følelser
 • manglende fellesskap
 • sosial selvisolering
 • usunt kosthold
 • avhengigheter (spill, mat, rusmidler, tobakk osv.)
 • usikkerhet rundt egen seksualitet
 • dårlig skolemiljø med mobbing eller andre krenkelser
 • problemer i kjæresteforhold
 • unngåelse og utsettelser av oppgaver
 • for høyt press fra familien, skolen og venner
 • prestasjonsangst på skolen eller arbeidsplassen
 • vanskeligheter med å komme inn eller fullføre studier
 • vanskeligheter med å komme inn på arbeids-/boligmarkedet


Dersom du opplever noen av utfordringene over og ønsker hjelp til å jobbe med dem, kan vi sammen undersøke en samarbeidsmulighet.

I løpet av den første gratis samtalen (30 min) blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og forventninger og finner ut om vi er en god match.

BOOK EN GRATIS SAMTALE HER