Hjertelig velkommen!

Velkommen til en tjeneste som tilbyr NLP coaching til enkeltpersoner og team. 

Har du kommet til rett sted?

Du har kommet til rett sted dersom du ønsker hjelp med å: 

- sortere tanker

- endre perspektiv og vaner

- øke motivasjon, selvfølelse og selvtillit 

- sette deg realistiske og tøffe mål

- dine mål 

- bedre din relasjon til deg selv og til menneskene rundt deg

- takler negative følelser

- håndtere konflikter 

Hva er NLP?

NLP står for Nevro-Lingvistisk-Programmering. 

Nevro: Vårt nervesystem blir påvirket av hvordan vi tenker, tar inn, tolker og reagerer på informasjonen som vi tar inn fra sansene. 

Lingvistisk: Vi bruker språket og formidler informasjon på bestemte måter og det påvirker oss, og alle rundt oss.  

Programmering: Vi ordner handlinger i mønstre for å utføre oppgaver og nå våre mål. 

Enklere forklart: Måten vi kommuniserer med oss selv og andre på (lingvistisk), påvirker vårt nervesystem på alle nivåer (nevro). Dette kan brukes for å etablere adferdsmønstre (programmering). 

Hva er NLP coaching?

NLP coaching er en ressursbasert, samarbeidende og likeverdig kommunikasjonsform som har som mål å bevisstgjøre fokuspersonen om egne tankemønstre og ressurser og påvirke til positiv endring og måloppnåelse.

Med NLP coaching vil du få gode svar på følgende spørsmål: 

«Hvordan kan jeg bli (ekstremt) dyktig innenfor et ferdighetsområde, leve mitt liv på en fantastisk måte og samtidig ha det (maksimalt) godt med meg selv og de rundt meg?»

Den Store NLP Boka av Wilhelm Lefévre Grimsgaard


*Du finner en beskrivelse av de ulike tilbudene ved å klikke på hvilken som helst knapper under* 

INDIVID