NLP COACHING

Neste skritt sin NLP coachingvirksomhet dekker mange områder, heriblant tanker og følelser, motivasjon, selvtillit, mestring, oppfatninger, vaner, relasjoner og målsetting. Tjenestene er rettet mot enkeltpersoner, ungdommer, foreldre gjennom coaching-samtaler der kundens egne opplevelser, ressurser og muligheter undersøkes og settes i sentrum. 

«Du har alle ressurser du trenger for å bli den beste versjonen av deg selv»

Som NLP-coach vil jeg hjelpe med utfordringer knyttet til selvtillit og selvbilde, angst og stress, kommunikasjon, uvaner og vegringer og problemløsning.

  • Styrking av selvtillit og selvbilde: Du vil få hjelp med å bygge et positivt tankesett og tro på deg selv.
  • Angst- og stressmestring: Du vil få hjelp med å håndtere angst og stress og regulere følelser.
  • Forbedring av kommunikasjon: Du vil få hjelp med å forbedre kommunikasjonen din, både verbalt og ikke-verbalt.
  • Målsetting og målrettet handling: Du vil få hjelp med å definere klare mål og utvikle en handlingsplan for å oppnå dem.
  • Strategier for problemløsning: Du vil lære effektive strategier for å løse utfordringer og takle mulige hindringer. Dette kan være relatert til karriere, helse, relasjoner eller personlig utvikling.