FORELDRE-COACHING

«Du er barnets første og viktigste støttespiller. Det som skjer hjemme har stor betydning for barnets fungering i barnehagen, skolen og senere i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig»

Mulige utfordringer: Du opplever kanskje utfordringer med å kommunisere konstruktivt med og å sette fornuftige grenser for ditt barn, håndtere dets følelser og ruste det med nødvendig sosial kompetanse. Barnet selv opplever negative relasjoner i barnehagen, skolen eller i vennekretsen, kanskje dårlig fungering, mobbing og utenforskap.  

Hva kan jeg hjelpe deg med? 

  • Forstå ditt barns ståsted og utfordringer bedre
  • Ransake egne verdier og tankemønstre
  • Trene på å sette rimelige og oppnåelige grenser
  • Opprette en sunn samhandlingsform med ditt barn
  • Ruste ditt barn med sosiale ferdigheter

I løpet av prøvetimen blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og oppklarer gjensidige forventninger.

Jeg tar gjerne en uforpliktende samtale med deg for å bli litt kjent, og for å finne ut om det er en god match mellom dine behov og min kompetanse.

Fyll ut kontaktskjemaet eller send e-post, så vil du få anledning til å booke en tid for samtalen som passer deg.

KONTAKT

joachim@nesteskritt.no

47316961