UNGDOMSCOACHING 1:1

«Hvis noen har klart det, klarer du også det»

Mulige utfordringer: Du opplever kanskje at ungdomstiden er spesielt utfordrende, at du sliter med selvtilliten, selvfølelsenmotivasjonen, mestringsopplevelsen eller dårlige relasjoner med dine foreldre, venner, lærere eller kolleger. Du plages av tidligere opplevelser og følelsen av å være annerledes eller være misforstått av menneskene rundt deg. Du sliter med å kontrollere tanker og følelser, noe som går utover deg selv og dine nærmeste. 

Jeg kan hjelpe deg med å:

  • finne din identitet og bli tryggere på deg selv som  ungdom
  • styrke selvtilliten, selvfølelsen og mestringsopplevelsen
  • sortere og få kontroll på egne følelser og tanker
  • reflektere over fordeler og ulemper ved egen atferd og egne vaner 
  • ta vare på din fysiske og psykiske helse
  • oppnå gode relasjoner hjemme, på skolen og på fritiden
  • håndtere press, stress og krenkelser bedre
  • ta gode valg knyttet til skole, venner og fritid

BOOK EN DIGITAL UNGDOMSCOACHING HER ELLER KONTAKT MEG VIA TELEFON ELLER E-POST.

47316961

joachim@nesteskritt.no