UNGDOMSCOACHING

«Hvis noen har klart det, klarer du også det»

Mulige utfordringer: Du opplever kanskje at ungdomstiden er spesielt utfordrende, at du sliter med selvtilliten, selvfølelsenmotivasjonen, mestringsopplevelsen eller dårlige relasjoner med dine foreldre, venner, lærere eller kolleger. Du plages av tidligere opplevelser og følelsen av å være annerledes eller være misforstått av menneskene rundt deg. Du sliter med å kontrollere tanker og følelser, noe som går utover deg selv og dine nærmeste. 

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • Finne din identitet og bli tryggere på deg selv som ungdom
  • Styrke selvtilliten, selvfølelsen og mestringsopplevelsen
  • Sortere og få kontroll på dine følelser og tanker
  • Bygge gode relasjoner privat, på skolen eller på arbeidsplassen
  • Håndtere press, stress og krenkelser bedre
  • Ta gode valg og beslutninger knyttet til utdanning, karriere eller venner

I løpet av prøvetimer blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og oppklarer gjensidige forventninger.

Jeg tar gjerne en uforpliktende samtale med deg for å bli litt kjent, og for å finne ut om det er en god match mellom dine behov og min kompetanse.

Fyll ut kontaktskjemaet eller send e-post, så vil du få anledning til å booke en tid for samtalen som passer deg. 

KONTAKT

joachim@nesteskritt.no

47316961