TRYGGERE SOM FORELDER

Det er mange foreldre som opplever utrygghet knyttet til det å etablere en hensiktsmessig samhandling med, sette rimelige grenser for sitt barn og ruste det med nødvendige sosiale ferdigheter. Dette kurset har fokuset på elementer som du som du trenger å jobbe spesielt med nettopp for å å bli tryggere i foreldrerollen. 

Innhold

  • Barnets omgivelser (familie, barnehage/skole, venner, fritid)
  • Barnets personlighet og uttrykksformer
  • Barnets spesielle utfordringer
  • Familiens felles verdier og overbevisninger
  • Foreldrenes historier
  • Kommunikasjonsmønstre
  • Foreldrenes oppdragelsesstil og samarbeid
  • Grensesetting
  • Livsstil (kosthold og hvile)
  • Samarbeid med barnehage/skole og hjelpeinstanser

Skriv inn tekst her