TEAM-COACHING

«På seg selv kjenner man ingen andre»

Mulige utfordringer: Dere opplever at dere snakker forbi hverandre, at dere ikke forstå hverandres ståsted og at uenigheter og konflikter hindrer dere i å nå felles mål. Teamets medlemmer forsvarer egne arbeidskulturer, preferanser og oppfatninger som dominerer i destruktive kommunikasjonsformer i form av selvforsvar og skylddeling. Det utvikler seg et arbeidsmiljø der de høylytte setter en standard for faglige og sosiale samspill på arbeidsplassen. Dere er bekymret for at dette bidrar til psykisk uhelse og fravær blant personalet. 

Hva kan jeg hjelpe dere med? 

Jeg tilbyr teamcoaching i form av dialogbaserte samtaler/workshop med fokus på følgende temaer:

  • virksomhetens visjon, misjon, verdier og mål
  • individuelle ressurser og preferanser
  • motivasjon, mestring og prestasjon
  • roller og oppgaver 
  • interne strukturer
  • kommunikasjon
  • arbeidsmiljø og samarbeidsklima
  • Konflikthåndtering

I løpet av prøvetimen blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og oppklarer gjensidige forventninger.

«Om Joachim kan jeg si følgende:

- Han har meget gode samarbeidsevner, han søker løsninger og er konstruktiv i alle debatter.

- Han er en aktiv bidragsyter, og jeg opplever at han leverer gode resultatet i tide.

- Han er svært engasjert i sitt arbeid, spesielt når det gjelder hjem-skolesamarbeid og barn og unges oppvekstmiljø.

Som person er han svært behagelig å samarbeide med, og han inngir tillit både faglig og personlig.» - T.B.O, Skolelederforbundet

Jeg tar gjerne en uforpliktende samtale med dere for å bli litt kjent, og for å finne ut om det er en god match mellom deres behov og min kompetanse.

Fyll ut kontaktskjemaet eller send e-post, så vil dere få anledning til å booke en tid for samtalen som passer dere.

KONTAKT

joachim@nesteskritt.no

47316961