SKAP SUNNE TEAM

«Teamet er så sterkt som det svakeste ledd»

Sunne team er team som prioriterer konstruktiv kommunikasjon, helse, sosialt samhold, balansert arbeidsfordeling, fleksibilitet og anerkjennelse. Sunne team er avgjørende for et vellykket arbeidsmiljø. Når teammedlemmer trives og har god helse, kan de yte sitt beste på jobben. Dette kjennetegner et sunt team: 

Kursets innhold:  

  • Kjennetegn på sunne team
  • Virksomhetens visjon, verdier og mål
  • Personlige verdier og preferanser
  • Kollektive og individuelle ressurser
  • Motivasjon, mestring og prestasjon
  • Rolle- og oppgavefordeling
  • Interne strukturer (ledelse, kommunikasjon, normer, makt) 
  • Arbeidsmiljø og samarbeidsklima
  • Konflikthåndtering
  • Fravær (forebygging og håndtering)

KONTAKT

joachim@nesteskritt.no

47316961