TILLIT OG SAMARBEID

«Tillit staves begge veier»

Tillit er helt avgjørende for et det nødvendige samarbeidet for å oppnå felles mål og skape et positivt arbeidsmiljø. Det er imidlertid ikke nok å skape tillit. Den må opprettholdes og tillit staves begge veier. 

Innhold

 • Visjon, verdier og overbevisninger
 • Maktforhold
 • Roller og ansvar
 • Personlige preferanser
 • Tilknytningsstiler 
 • Behov og grenser
 • Kommunikasjon (verbal og non verbal)
 • Åpenhet og fleksibilitet
 • Kongruens
 • Samarbeidsmiljø
 • Konflikthåndtering