RELASJONSKOMPETANSE

Relasjonskompetanse handler om å forstå og håndtere relasjoner mellom mennesker på en klok og empatisk måte. Det er en viktig ferdighet i ulike sammenhenger, i privatlivet, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.   

Relasjonskompetanse er nøkkelen til å bygge gode relasjoner, uansett hvilken rolle vi har i samfunnet. Det handler om å være oppmerksom, forståelsesfull og respektfull overfor andre mennesker. 

Kursets innhold:

 • Selvledelse (egen tilstand, selvsnakk, selvdisiplin)
 • Følelseshåndtering
 • Personlighet og preferanser
 • Tilknytningsstiler
 • Empati
 • Kommunikasjon (metasignaler, ord, kroppsspråk, rapport)
 • Tillitsskapende atferd (åpenhet, autentisitet, respekt, forståelse, støtte)
 • Sending og mottak av budskap
 • Aktiv lytting 
 • Dialog som kommunikasjonsverktøy
 • Meta-modellen og Milton-modellen (oppklare utelatelser, generaliseringer og forvrengninger)
 • Grensesetting
 • Konflikthåndtering (relasjonelt mot)
 • Levering og mottak av feedback

Jeg tar gjerne en uforpliktende samtale med dere for å bli litt kjent, og for å finne ut om det er en god match mellom deres behov og min kompetanse.

Fyll ut kontaktskjemaet eller send e-post, så vil jeg ta kontakt med dere og avtale rammen for gjennomføringen.