STERKERE SOM PAR

«Håpet er aldri ute hvis dere virkelig vil»

Parforhold kan fra kan, fra tid til annen, oppleve perioder med uhensiktsmessige kommunikasjonsmønstre og krangler som kan sette relasjonen i fare. Konflikter kan være en styrke så lenge de blir håndtert på en konstruktiv og ivaretagende måte av begge parter. Gjennom en bevisstgjøringsprosess vil partnerne kunne lære nye og mer hensiktsmessige måter å håndtere egne og hverandres følelser, tanker og dermed handlinger i møte med hverandre. Det eneste som skal til er viljen til å trene på nødvendige ferdigheter, og det er aldri for sent. 

Innhold:

  • Byggesteiner i et parforhold
  • Kjennetegn på et sterkt parforhold
  • Prediktorer for et parforhold i fare
  • De fire mønstrene i et dysfunksjonelt parforhold
  • Uttrykke egne og imøtekomme partnerens behov
  • Sette egne grenser og respektere partnerens grenser
  • Hvordan bygge en nær og trygg relasjon